HASZNÁLATI FELTÉTELEK

Kérjük, hogy a https://skyline-gs.com/ weboldal (a "Weboldal") használata előtt figyelmesen olvassa el a jelen Felhasználási feltételeket ("Feltételek"). Ha nem ért egyet a jelen Feltételekkel, kérjük, ne használja a Webhelyet.

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1 A jelen Általános Szerződési Feltételek az Ön, a Webhely felhasználója (a "Felhasználó") és a Skyline Global Service (a "Vállalat") között létrejött, jogilag kötelező érvényű megállapodást képezik, és a Webhely és az azon keresztül nyújtott szolgáltatások Ön általi használatát szabályozzák.

1.2 A jelen Általános Szerződési Feltételek nyilvános ajánlatnak minősülnek, és a Felhasználó által a Honlap használatának pillanatától kezdve teljes mértékben és feltétel nélkül elfogadottnak tekintendők.

2. HELYSZÍNI SZOLGÁLTATÁSOK

2.1 A Társaság hozzáférést biztosít a Felhasználó számára a Honlaphoz - egy online szolgáltatáshoz, amely a https://skyline-gs.com címen található hálózatban található, és amelynek célja, hogy a Felhasználó kérései alapján információkat keressen és szolgáltasson a Felhasználónak a harmadik felek által megvásárolható utazási szolgáltatásokról; hogy nyomon kövesse és tájékoztassa a Honlap levelezőlistájára feliratkozott Felhasználót a szükséges utazási szolgáltatásokról.

2.2 A Webhely funkcióinak használatával a Felhasználó:

2.2.1. Megismerkedni a turisztikai ajánlatokkal kapcsolatos információkkal, beleértve a szálláshelyek (szállodák, apartmanok, szállók és egyéb szálláslehetőségek), a meghatározott célállomásokra és időpontokra szóló repülőjegyek, kirándulások, transzferek, biztosítások és egyéb turisztikai szolgáltatások árait;

2.2.2. megtalálni a megfelelő utazást, beleértve a Partnerek által biztosított repülőjegyeket, szállodákat és egyéb szálláslehetőségeket, valamint megtalálni a Partnerek által biztosított egyéb utazással kapcsolatos szolgáltatásokat (biztosítás, transzferek, kirándulások);

2.2.3. összehasonlíthatja a kiválasztott repülőjegyekre, szállásokra és egyéb utazási szolgáltatásokra vonatkozó ajánlatokat;

2.2.4. a Felhasználó számára szükséges információkat tartalmazó értesítéseket kapni a Társaságtól a turisztikai ajánlatokról, különösen a meghatározott úti célokra és időpontokra vonatkozó turisztikai szolgáltatások árainak változásáról, valamint bármely más hírről szóló értesítést.

2.3 A keresés befejezése után a Felhasználó lefoglalhatja és/vagy megvásárolhatja a kiválasztott ajánlatokat és utazási szolgáltatásokat. Ezek a műveletek közvetlenül a Partnerek - harmadik fél vállalatok, amelyek a vonatkozó szolgáltatásokat kínálják foglalásra és/vagy értékesítésre - weboldalain történnek.

2.4 A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Társaság nem végez turisztikai szolgáltatások foglalását és/vagy értékesítését, nem fogad el fizetést, nem gyűjti, kezeli és tárolja a Felhasználó által a foglalás és/vagy vásárlás során megadott személyes adatokat (beleértve a fizetési adatokat), valamint nem felel a pénzátutalások végrehajtásáért és a Partnerek által nyújtott turisztikai szolgáltatásokra vonatkozó információk megbízhatóságáért.

2.5 Az utazási szolgáltatások foglalásával és/vagy vásárlásával kapcsolatos bármilyen probléma esetén, beleértve a visszatérítéseket is, a Felhasználó vállalja, hogy az adott foglalási és/vagy vásárlási partnerrel, és nem a Társasággal veszi fel a kapcsolatot.

3. INGYENES SZOLGÁLTATÁSOK

3.1 A Társaság ingyenes szolgáltatásokat nyújt anélkül, hogy a Honlap működtetéséért díjat számítana fel, és anélkül, hogy a repülőjegyek, szobák, kirándulások és egyéb utazási szolgáltatások árát további díjakkal növelné (a foglalás és/vagy vásárlás esetén).

4. A TARTALOM FELHASZNÁLÁSA

4.1 A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a turisztikai ajánlatok árait, beleértve a szállás, repülőjegyek, kirándulások, transzferek, biztosítások és egyéb, a Webhelyen elérhető szolgáltatások árait az adott Partnerek biztosítják. A Társaság nem felelős a Weboldalon megadott árak pontosságáért és/vagy változásáért, mivel ezek az árak valós időben változhatnak.

4.2 Az általunk használt valutaátváltások csak tájékoztató jellegűek, és nem tekinthetők pontosnak vagy valós idejűnek. A Társaság nem felel a valutaátváltások pontosságáért vagy helytállóságáért.

4.3 Előfordulhat, hogy a Weboldalon a kedvezményekről szóló információk kerülnek közzétételre - ez azt jelenti, hogy a Társaság összehasonlította a Partnerek által egy bizonyos időszak alatt kínált árakat, és az egyik Partner által meghatározott utolsó ár jelentősen alacsonyabb, mint az adott Partner által korábban kínált ár.

4.4 A Honlapon közzétett információk pontatlanságokat és tipográfiai hibákat tartalmazhatnak. A Társaság nem garantálja különösen a Weboldalon megjelenő, szállodákra, légitársaságokra és egyéb utazási szolgáltatásokra vonatkozó információk és leírások (többek között fényképek, szállodai létesítmények listái, szolgáltatások általános leírásai) pontosságát, és nem vállal felelősséget azok pontatlanságáért, mivel ezen információk nagy részét a Részvényesek szolgáltatják.

4.5 Ezen túlmenően a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Honlapon a turisztikai ajánlatokról bemutatott információk és anyagok, beleértve, de nem kizárólagosan a járat menetrendeket, a turisztikai útvonalakra vonatkozó információkat, kirándulásokat, változhatnak. Bár a Társaság igyekszik biztosítani, hogy a Weboldalon található tartalom aktuális és pontos legyen, a Társaság nem tudja garantálni az ilyen tartalmak pontosságát. A Társaság nem felel ezen adatok pontosságáért és relevanciájáért.

5. SZELLEMI TULAJDON

5.1 A Honlap és a Honlap egésze a Társaság tulajdonát képezi, és a szellemi tulajdonjogok védelmére vonatkozó jogszabályok védelme alatt áll. Minden jog fenntartva.

5.2 A Felhasználó vállalja, hogy nem végez olyan tevékenységeket, amelyek sértik a Társaság szellemi tulajdonjogait, beleértve, de nem kizárólagosan a következőket: módosítás, terjesztés, másolás, reprodukálás, továbbítás, nyilvános bemutatás, nyilvános előadás, közzététel, adaptálás, szerkesztés vagy a Webhely anyagaiból, tervezési elemeiből vagy tartalmából származó művek létrehozása. A Társaság tartalmának, anyagainak, egyéb szellemi tulajdonjogainak bármilyen célú felhasználása szigorúan tilos.

5.3 A Felhasználó vállalja továbbá, hogy nem dekódolja, dekompilálja vagy más módon megkísérli megszerezni a Honlap vagy annak bármely részének forráskódját vagy a mögöttes algoritmusokat.

5.4 Ha a Felhasználó okkal feltételezi, hogy a Társaság weboldalán található bármely tartalom sérti szellemi tulajdonjogait, a Felhasználó vállalja, hogy a jogsértésről írásban értesítést küld a info@skyline-gs.com címre.

6. SZAVATOSSÁGI KIZÁRÁS ÉS A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

6.1 A Felhasználó elfogadja, hogy a Honlapot saját felelősségére használja. A Társaság nem garantálja a Webhelyen elérhető információk pontosságát, megbízhatóságát, időszerűségét és teljességét. A Társaság nem garantálja, hogy a Webhely működése megszakításmentes, hibamentes, illetve mentes a rosszindulatú programoktól vagy egyéb hibáktól. Ha a Felhasználó nem elégedett a Honlap feltételeivel és/vagy minőségével, a Felhasználónak fel kell hagynia a Honlap használatával. A Webhely használata azt jelenti, hogy a Felhasználónak nincsenek követelései a Társasággal szemben.

6.2 A Társaság nem vállal felelősséget a Honlap megszakításából és/vagy a Honlap használatából vagy használatának lehetetlenségéből, valamint a Honlapon található információk használatából eredő károkért, veszteségekért (közvetlen, közvetett, következményes, véletlenszerű) és elmaradt haszonért.

6.3 A Társaság nem felel az Ügyfélnek az alábbiakból eredő veszteségeiért sem:

6.3.1. vírusok, trójaiak és egyéb rosszindulatú programok jelenléte a Felhasználó által a Weboldalhoz való hozzáférés során használt berendezésekben és szoftverekben;

6.3.2. a jelen Feltételek bármely feltételének vagy az alkalmazandó jognak a Felhasználó általi megszegése;

6.3.3. a jelen Feltételek bármely feltételének vagy az alkalmazandó jognak harmadik felek általi megsértése a Platform használatával kapcsolatban.

7. A FELEK FELELŐSSÉGE

7.1 A Társaság és a Felhasználó a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti kötelezettségeik nem vagy nem megfelelő teljesítéséért az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően felel, kivéve, ha a jelen Általános Szerződési Feltételek másként rendelkeznek.

7.2 A Felhasználó vállalja, hogy nem sérti meg a jelen Feltételek rendelkezéseit, illetve nem kísérli meg azokat megsérteni. Ha a Vállalat saját belátása szerint úgy ítéli meg, hogy a Felhasználó megsértette vagy megkísérelte megszegni a jelen Feltételeket, a Felhasználó hozzáférése a Webhelyhez megszüntethető.

7.3 A Felhasználó ezúton vállalja, hogy kártalanítja és mentesíti a Társaságot minden olyan követelés vagy igény alól, beleértve az ésszerű ügyvédi költségeket is, amelyet bármely harmadik fél támaszt, és amely a jelen Általános Szerződési Feltételek, bármely törvény vagy harmadik fél jogainak Felhasználó általi megszegéséből ered, vagy abból ered.

8. ALKALMAZANDÓ JOG ÉS VITARENDEZÉS

8.1 A Felhasználó elfogadja, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételekre, valamint a Felhasználó és a Vállalat közötti kapcsolatra Anglia és Wales joga az irányadó.

8.2 Minden olyan ellentmondást, amely a Társaság és a Felhasználó között a jelen Általános Szerződési Feltételek végrehajtása során felmerülhet, a felek tárgyalások útján próbálják megoldani.

8.3 A Felhasználó elfogadja, hogy a Felhasználó és a Vállalat közötti vitarendezés céljából a kommunikáció hatékony és kötelező eszköze az e-mail levelezés a Vállalat felhatalmazott személyeivel a info@skyline-gs.com címen.

8.4 Ha a felek 30 (harminc) naptári napon belül nem tudnak megoldást találni a vitában, a vitát Anglia és Wales törvényei szerint illetékes bíróság elé kell terjeszteni.

9. A FELTÉTELEK VÁLTOZÁSA

9.1 A Társaságnak jogában áll a jelen Feltételeket bármikor, külön értesítés nélkül módosítani vagy kiegészíteni a Feltételek új változatának a Weboldalon történő közzétételével. A Feltételek új változata a Weboldalon történő közzétételének időpontjától lép hatályba, kivéve, ha a Feltételek új változata másként nem rendelkezik.

Ha bármilyen kérdése van a Feltételekkel vagy a Honlappal kapcsolatban, kérjük, írjon nekünk a info@skyline-gs.com e-mail címre.