POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności ("Polityka") opisuje, jakie informacje o użytkowniku gromadzi Spółka i dlaczego, w jaki sposób Spółka wykorzystuje zgromadzone informacje i kiedy je ujawnia.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Korzystając z naszej Witryny, użytkownik akceptuje niniejszą Politykę i wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie, wykorzystywanie i ujawnianie swoich danych osobowych.

1.2 Wszystkie terminy użyte w niniejszej Polityce mają takie samo znaczenie jak w warunkach korzystania z Witryny. Niniejsza Polityka stanowi załącznik do warunków użytkowania.

2. JAKIE INFORMACJE GROMADZIMY?

2.1 Po pierwsze, użytkownik może odwiedzać publicznie dostępne obszary Witryny anonimowo, bez ujawniania swojego imienia i nazwiska lub jakichkolwiek innych informacji.

2.2 Aby otrzymywać powiadomienia o ofertach podróży w Witrynie, należy podać adres e-mail.

2.3 Gdy użytkownik jest zalogowany przy użyciu kont w mediach społecznościowych, Spółka ma dostęp do wszystkich widocznych informacji zawartych na koncie użytkownika zgodnie z jego ustawieniami prywatności. Spółka gromadzi i wykorzystuje jednak wyłącznie takie informacje, jak:
- imię i nazwisko;
- Adres e-mail;

2.4 Oprócz powyższych informacji Spółka gromadzi niektóre dane automatycznie, a mianowicie informacje o urządzeniach, za pomocą których użytkownik korzysta z Witryny, adresy IP urządzeń, używaną przeglądarkę i wersję systemu operacyjnego, godzinę i datę dostępu do Witryny, adresy URL, z których użytkownik uzyskał dostęp do Witryny, ogólną lokalizację geograficzną użytkownika. Ułatwia to obsługę i korzystanie z Witryny.

3. JAK WYKORZYSTUJEMY INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU?

3.1 Informacje o użytkowniku są wykorzystywane przez Spółkę do:
- świadczenie usług oferowanych w Witrynie;
- ułatwienie korzystania z Witryny i poprawa jej jakości;
- informowanie o ważnych nowościach, usługach i ofertach promocyjnych Witryny.

3.2 Spółka może od czasu do czasu wysyłać wiadomości e-mail na konta e-mail Użytkowników dotyczące wiadomości o Spółce lub innych ogłoszeń dotyczących działalności Spółki. Użytkownik może zrezygnować z subskrypcji takich biuletynów e-mail, klikając łącze rezygnacji z subskrypcji na dole wiadomości.

4. CZY UJAWNIAMY INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU?

4.1 Spółka nie przekazuje ani nie ujawnia danych osobowych Użytkowników osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków, gdy:
- Spółka uzyskała zgodę Użytkownika na takie ujawnienie;
- takie działania są obowiązkowe zgodnie z obowiązującym prawem;
- istnieją uzasadnione podstawy, aby sądzić, że ujawnienie takich informacji jest konieczne w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem, procedurą prawną lub uzasadnionym żądaniem władz publicznych.

5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

5.1 Dane Użytkowników są przechowywane na naszych bezpiecznych serwerach. Niezależnie od lokalizacji serwerów, Spółka podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu ochrony danych osobowych Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem.

5.2 Jednocześnie Spółka zwraca uwagę na fakt, że żadna z istniejących metod transmisji danych nie może być całkowicie bezpieczna. Dlatego Spółka, pomimo wszelkich środków podjętych w celu zapewnienia bezpieczeństwa, nie może zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa danych.

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPÓŁKI

6.1 Spółka ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania dotyczące danych osobowych Użytkowników w ramach obowiązującego prawa.

6.2 Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Użytkowników Witryny i osób trzecich z wykorzystaniem danych osobowych Użytkowników, niezależnie od tego, czy dane te zostały uzyskane za pośrednictwem Witryny, czy w inny sposób.

7. CZY UŻYWAMY PLIKÓW COOKIE?

7.1 Tak. Spółka wykorzystuje pliki cookie, sygnalizatory WWW i inne podobne technologie do gromadzenia informacji o przeglądanych stronach, klikanych linkach i innych działaniach związanych z odwiedzaniem i korzystaniem z Witryny.

7.2 Plik cookie to mały plik, zwykle składający się z liter i cyfr, który jest pobierany na urządzenie, gdy Użytkownik odwiedza określone witryny internetowe i pomaga witrynie rozpoznać przeglądarkę internetową lub urządzenie Użytkownika podczas kolejnych wizyt. Spółka wykorzystuje pliki cookie do następujących celów:
- Techniczne pliki cookie są niezbędne do prawidłowego działania Witryny;
- Funkcjonalne pliki cookie są niezbędne do zapamiętania preferencji Użytkownika, w szczególności preferowanej waluty i języka, historii wyszukiwania i usług turystycznych, które Użytkownik wcześniej przeglądał. Takie pliki cookie są niezbędne, aby Witryna była bardziej przyjazna dla użytkownika;
- Analityczne pliki cookie są niezbędne, aby wiedzieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Witryny, w szczególności, które strony odwiedził Użytkownik, z których stron Użytkownik przeszedł i do których stron, z których stron Użytkownik opuścił Witrynę, liczbę kliknięć myszą na określonej stronie, zapytania wyszukiwania Użytkownika. Takie pliki cookie są niezbędne do optymalizacji Witryny i poprawy jej wydajności;
- komercyjne pliki cookie są niezbędne do wyświetlania Użytkownikowi reklam Spółki na innych stronach internetowych. Oznacza to, że użytkownikowi będą wyświetlane reklamy miejsc docelowych, które wcześniej oglądał, a także wcześniej oglądanych obiektów zakwaterowania.

7.3 Użytkownik może blokować, wyłączać i usuwać pliki cookie, sygnały nawigacyjne i inne podobne elementy, jeśli pozwala na to jego przeglądarka internetowa lub urządzenie.

8. LINKI DO STRON ZEWNĘTRZNYCH

8.1 Witryna może zawierać łącza do nieautoryzowanych witryn. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za treść i działalność takich witryn, ani za zapewnienie przez nie prywatności użytkownika.

9. ZMIANY W POLITYCE

9.1 Spółka może aktualizować, edytować i zmieniać niniejszą Politykę bez dodatkowego powiadomienia. Takie zmiany będą publikowane na Stronie Internetowej i wejdą w życie natychmiast po ich opublikowaniu, chyba że w samych zmianach określono inaczej.

Jeśli uważasz, że warunki niniejszej Polityki zostały naruszone lub jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące prywatności Twoich informacji, skontaktuj się z nami pod adresem info@skyline-gs.com.